Wonders mål 2021

  • Lydnad – 1:a pris Startklass
  • Agility – Pinne i agility- och hoppklass 1. Uppflyttning.
  • Bruks – Uppflyttning Appelklass Spår