Mål 2019

  • Lydnad – Uppflyttning klass 1
  • Bruks – uppflyttning till lägre klass spår
  • Rallylydnad – RLD N
  • Freestyle – FD1, Start klass 2
  • Agility– pinne agility- och hoppklass 1