Mål 2021

  • Lydnad – Uppflyttning klass 1
  • Bruks – uppflyttning till lägre klass spår
  • Rallylydnad – RLD F
  • Freestyle – FD1, Start klass 2