Mål 2017

  • Lydnad – Startklass – 1:a pris
  • Bruks – uppflyttning till lägre klass spår
  • Rallylydnad – RLD N
  • Freestyle – 1 uppflyttning klass 1
  • Nosework – godkända doftprov
  • Utställning – ställas ut 5 ggr
  • Övrigt HD/ED röntgen, ögonlysning, MH